atrėžti

atrėžti
1 atrė́žti 1. tr. R38, N, Š, atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrė́žk drobės, tai pasiūsiu marškinius . Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrė́žta, turėjau imt Srv. Atrė́žk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs drobės kąsnelį, nunešk dar kriaučiui Dg. Atsidarė komodą, atrė́žė drobės šmotą iš ritulio Bsg. Atrėžk nagines su peiliu J. Atrėžk ir man lašinių šmotą Vžns. Atrė́žė lašinių bryzą Vkš. Tai žemės gabalas, atrėžtas norago išara P.Vaičiūn. ^ Kad pasakiau, tai kap atrė́žiau (nebekeisiu žodžio) Ml. Va, tik truputį pabirinau trąšų, ė, žiūrėk, rugiai kap atrė́žta (labai žymu, skiriasi, kur tręšti, kur ne) Grv. | refl. Š.Vdk matuojant paskirti, atidalyti: Atrė́žė man [arus] berželio mėnesį Klvr. Atrė́žia aplaižytai [žemės] Dsn. Pykosi, pykosi, ale ant galo nors kertelę lauko atrė́žė Petrui Srv. Jam matinykas pali dvarą atrė́žė šmotelį pievos Ssk. | refl. tr.: Žemę juk ne slapta atsirėžiau, o valdžia davė . 2. intr. Kp šnek. drąsiai, griežtai atsakyti, atkirsti: Davė vieną klausimą, atrė́žiau, tai daugiau neklausė Mrj. Atrė́žei tam išjuokai, ir sučiaupė burną Slk. Aš jam viską atrė́žiau į akis Srv. Spjaudėsi Tamošius vaikščiodamas, ūsus kramtė, o žmonos paklaustas, kas jam yra, atrėžė: – Savo puodų žiūrėk! LzP. Martynas nori [Gaidienei] atrėžti, nori pasakyti baisų žodį I.Simon. Jis atrėžė kap iš rago Klvr. Jis atrė́žė kap senis Dg. 3. intr. atkeršyti: Aš tau rytoj atrė́šiu, nemislyk Stlm. 4. intr. Dgl šnek. smarkiai ateiti, atidrožti: Tik užgirdau – atrė́žia per mišką pulkas bernų, atšaukoja Ds. \ rėžti; aprėžti; atrėžti; įrėžti; išrėžti; nurėžti; parėžti; perrėžti; prarėžti; prirėžti; surėžti; užrėžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atręžti — 1. tr. atversti atgal, atlošti: Atręžė aukštynieką, net šonakauliai anlinko Prng. Vėžius gaudant reik imti už nugaros: vėžys neatręža antraip kojų – kybaruoja, bet atręžti negal Ggr. Galvą laikyti daug neatręžus į aukštą brš. | refl.: Lepečkojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — vksm. Atrėžk áudeklo marškiniáms …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atrėžtinis — atrėžtìnis, ė adj. (2) BŽ339 atrėžtasis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidurti — 1 atidùrti, atìduria, atidūrė; SD217 1. tr. duriant atbukinti: Atidūriau galą ylos, ir jau neblenda J. ║ sutrenkti bakstelėjus: Pirštą labai atidūriau Ėr. | refl. tr.: Bevalydama grindis, ji į stalo koją atsidūrė nykštį Rmš. 2. tr. užbesti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkatalyti — atkatãlyti tr. atpjauti, atrėžti: Kad atkatãlijo didžiausią bryzą Sb. katalyti; atkatalyti; įkatalyti; iškatalyti; nukatalyti; prakatalyti; prikatalyti; sukatalyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpjauti — 1. tr. SD216, K peiliu, pjūklu, žirklėmis atskirti dalį: Atpjoviau galą rąsto J. Lašinių du kilogramu atpjovė Erž. Valgyk, atpjaũs duonos Nmč. Atpjoviau duonos plutą Grv. Nešk drobę atpjovęs nuog galvos ik kelių Kls. Milo kąsnys tokis atpjauta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraižyti — Š iter. 1 atrėžti; atpjaustyti, nupjaustyti: Skūros pašalius atraižyk J. Aš jas visas atraižau Pgg. raižyti; apraižyti; atraižyti; įraižyti; išraižyti; nuraižyti; paraižyti; perraižyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”